Dynamic AI (Server Edition: 5 felhasználóra)

Kérje ajánlatunkat!

Web-alapú jelentéskészítés, döntéstámogató rendszer. Érje el és kombinálja tetszőlegesen üzleti adatait! Erre kínál a Dynamic AI egyszerű, gyors és kezelhető megoldást. A korszerű ERP rendszerek és döntéstámogató elengedhetetlen eszköze.

Kategória:

Leírás

Web-alapú jelentéskészítés, döntéstámogató rendszer. Érje el és kombinálja tetszőlegesen üzleti adatait! Erre kínál a Dynamic AI egyszerű, gyors és kezelhető megoldást. A korszerű ERP rendszerek és döntéstámogató elengedhetetlen eszköze.

Érje el és kombinálja tetszőlegesen  az üzleti adatait – erre kínál a Dynamic AI egyszerű, gyors és kezelhető megoldást.
 
A Dynamic AI teljeskörűen, minden részletre kiterjedően és naprakész állapotban jeleníti meg az adatokat, ami elengedhetetlen az irányítási és a döntés előkészítési feladatokhoz.
 
A Dynamic AI kedvező lehetőséget teremt az adatok kezeléséhez, kereséséhez és kom­binálásához az összes rendelkezésre álló adatbázis formából, tekintet nélkül arra, hogy azok a Microsoft, Oracle, IBM, SYBASE vagy másmilyen termékkel készültek és hogy milyen alkalmazás hozta azokat létre. Az adatok bárhonnan elérhetők, mivel a szabványos bön­gé­sző felületen jelennek meg. Az információ megjelenítése egyszerű, naprakész, pontos, közvetlenül az adatbázisból hozza fel.
 
A Dynamic AI központi alkalmazás servere a 100%-os böngésző alapú felhasználói fe­lü­le­té­vel a könnyű és gyors telepítés és karbantartás új szabványát valósítja meg. A Dynamic AI  integrált biztonsági és ügyfél adminisztrációt kínál. Programozás nélkül biztosítja a felhasználóknak, az összes szükséges eszközt a jelentések elkészítéséhez, karbantartásához, risztáshoz és az eseményvezérelt adat karbantartáshoz.
 
Áttekintés és betekintés
 
Példánk egy saját kezűleg elkészített értékesítés jelentés az üzletmenetéről eladónként, azon belül termék és ügy­fél csoportok szerint egészen az egyedi értékesítés tranzakcióig alábontva. Az értékelést pro­fesszionális üzleti grafikonokkal szemléltetve, és kiegészítve , a remélt ügyfélforgalom megadásának lehetőségével. Amikor ez a jelentés elkészült az Interneten vagy az Intraneten közvetlenül látható az ered­mény. Amikor a jelentésben is szereplő tranzakció frissítésre kerül az alapadatbázisban, az érintett jelentés is ugyan­az­zal az adattal frissítésre kerül.
 
A  Dynamic AI a való világ feltételeinek figyelembe vételével készült közepes méretű szer­ve­zetek számára. Előnye, hogy minimális szakértői és betanulási időt igényel. A telepítést és a kar­ban­tar­tást ésszerű áron a helyi megbízott partnerek biztosítják. Ugyanezen igazolt partnereken keresztül gon­dos­ko­dunk az üzleti tudásbázis elérésről is. Már számtalan szervezet és üzleti felhasználó, beleértve a vezetőket, tanácsadókat, kereskedőket, biztonsági elemzőket és a könyvelőket élvezi a Dynamic AI adta előnyöket.
 
Mivel a felhasználók már hozzászoktak a böngésző felülethez, a Dynamic AI szol­gál­ta­tá­sa­i­nak használata ösztönös lesz, csökkentve a speciális betanulási igényt. A szolgáltatás te­le­pí­té­se a felhasználó munkahelyén technikailag egyszerű mivel nem kell felhasználói prog­ra­mot telepíteni.
 
A Dynamic Ai-t valóság-alapú üzleti intelligenciának hívjuk ahol a Dynamic Activated Information biz­to­sítja a valóság-alapot.
 
A valóság-alapú Üzleti Intelligencia Rendszer
 
CINTAC által fejlesztett Dynamic AI sokéves tanácsadói tapasztalatokra épült. Mi a CINTAC-nál meg­ta­nul­tuk, hogy eltérő felfogást igényel a közepes és a nagy vállalatok világa, ezért a Dynamic AI-t úgy terveztük, hogy teljesen beleilleszkedjen ebbe a környezetbe, alábbiak figye­lembe vételével:
 

 • Adat – kezelés és megjelenítés különösebb extra adat kiszolgálók használata nélkül
 • Felhasználó – a döntések támogatásához könnyen értelmezhető információk jelenjenek meg
 • Infrastruktúra – központi szerver böngésző felülettel, alacsony hálózati terhelés
 • Biztonság – érvényesíti a szervezetben alkalmazott biztonsági szintet
 • Feldolgozás – támogatja a lépésenkénti bevezetést folyamatos finomítással

 
A Dynamic AI az új, könnyebb és hatékonyabb útja a messzemenően fontos, percre-kész in­for­má­ciók elérésének, megvalósítja az Üzleti In­tel­ligencia lehetőségét az Ön üzleti világában.
 
Dynamic Activated Information
 
Egyszerű, stabil és méretezhető
 
Installálja a Dynamic AI-t a cége szerverén, kap­csolódjon az adatbázisokhoz és adja meg a fel­használóknak elérési lehetőséget a standard bön­gészőn keresztül. Ha növeli a Dynamic AI-ok számát elegendő több szerver hozzáadása. A Dynamic AI szerverek automatikusan szink­ro­nizálják a felhasználói információkat és a je­len­téseket.
 
Gondoskodik mindenről
 
Minden cégnek saját igényei és elvárásai van­nak. Koppenhágától, Düsseldorfon át New Yorkig a Dynamic AI bebizonyította, hogy szi­lárd alapot jelent, hatékony eszköz a különféle üzleti témák gyors meg­ol­dá­sára.
 
Belső know-how
 
A belső IT-osztállyal együttműködve néhány óra múlva már eredményesen alkalmazni tudja a Dynamic AI-t az adatbázis rendszereire. Készítsen egye­di megoldásokat a meglévő IT know-how és a Dynamic AI kombinálásával vagy kérje a CINTAC  helyi part­nereinek a segítségét. A Dynamic AI már szé­les körben bizonyította optimális működését a je­lenlegi és jövőbeni elvárásokkal szemben.
 
Válogatott Dynamic AI hivetkozások

 • Dwp Bank
 • HSH Nordbank
 • WestLB
 • SEB Securities
 • Keops A/S
 • Matchwork
 • S.A.T.S.
 • Danish Commerce and Companies Agency, Denmark
 • Inotal Kft.

 
Kapcsolat
 
A valós megoldások bizonyítják, a Dynamic AI valóság-alapú hozzáállását földrajzi és üz­let­típusoktól függetlenül. Keresse fel part­ne­re­in­ket vagy minket és keressük meg a legjobb Dynamic AI megoldást az Ön számára.
 
Rendszer felépítés
 
A Dynamic AI közepén a Microsoft Internet Information serverre épülő alkalmazás szerver áll. A mellékelt ábra mutatja a Dynamic AI-hoz való kapcsolódás menetét egy Oracle, egy Mic­rosoft Access Database és egy Microsoft SQL server esetén.
 
A Dynamic AI server a belépési pont a végfelhasználó számára az összes adatbázishoz. A kom­munikáció a Dynamic AI server és felhasználó böngészője között  egy egyszerű HTTP vagy HTTPS protocolon történik. Nem kell adatkezelő egység a felhasználó munkahelyére.

 

 Dynamic AI kapcsolódási lehetőségek

–    OLEDB-n kereszül

o   Microsoft SQL
o   Oracle
o   IBM DB2
o   Sybase
o   Sybase Adaptive Server
o   Informix
o   Különböző ODBC adatfor­rá­sok
o   Microsoft Access
o   Excel tábla

 
Dynamic AI tárház lehetőségei

–    Dynamic AI Szótár

o   Felirat és segítség szövegek
o   Paraméter listák definiciója
o   Adat részek definiciója

–    Dynamic AI kapcsolatok

o   Adatbázisok közötti kapcsolatok
o   Sub-form/sub-list megjelenítések
o   Alábontás kapcsolt jelentéshez

–    Dynamic AI nézetek

o   Tetszőleges SQL utasítások
o   Tetszőleges paraméterek
o   Részekrebontás

 
Dynamic AI biztonsági lehetőségek

–    Jelszó szabályok

o   Minimális jelszó hossz
o   Minimális alfabetikus hossz
o   Minimális numerikus hossz
o   Jelszó lejárti napok
o   Jelszó történet
o   Max. hibás belépési kísérletek
o   Felhasználói biztonsági szabály
o   File-caching

–    Indirekt jelszó lehetőségek

o   Utolsó belépési információ
o   Nincs név és jelszó cache
o   Véletlen session azonosító
o   Csak-olvasás elérés beállítható
o   Kódolás éss hashing

–    Felhasználói jegyzékek

o   Szerverhez kötött
o   Lejárti idő
o   Kötelező jelszó váltás
o   Felhasználói jogok elemenként
o   Szabályok és álnév beállítás
o   Igazolás szervezés


Dynamic AI megjelenítési lehetőségek

–    Dynamic AI jelentés típusok

o   Görgethető listák
o   Szerkeszthető listák
o   Pivot táblák
o   Csoport tabálák
o   Formok
o   Paraméter oldalak
o   3D-s üzleti grafikák
o   Jelentéstáblák(többszörözés)

–    Dynamic AI stílusok

o   Form stílusok
o   Lista stílusok
o   Minta grafikonok

–    Dynamic AI jelentés lehetőségek

o   Kibontás/sűrítés
o   Alábontás
o   Kapcsolt alábontás
o   Szűrések
o   Új ablakban nyitni az eredményt

–    Dynamic AI általános lista funkciók

o   Sor és oszlop csoportok
o   Lista felépítés definíció
o   Oszlop egyesítés
o   Eleje/vége vágás
o   Részösszeg definiálás
o   Összegzés
o   Átlagszámolás
o   Számlálás
o   Eltérés számlálás
o   Futó összeg képzés
o   Rész % számítás
o   Jelentés készítés a cég névvel és logóval
o   Mindösszesen számítás
o   Összeg képzés
o   Új oszlop számítás
o   Rejtett összesenek
o   Unbalanced tree
o   Szabad keresésű szűrő
o   Listából választható szűrő
o   Szűrő operátor
o   Kulcs érték listák
o   Adat-vezérelt segédlista

–    Dynamic AI lista szerkesztés funkciók

o   Adat törlés, módosítás és be­szú­rás “spreadsheet” táblából
o   Vágás, másolás és beszúrás
o   Cursor kezelés
o   Szabad választás
o   Gyorsbillentyűk a funkciókhoz

 
 
–    Dynamic AI általános form funkciók
o   Automatikus form generálás
o   Drag and drop réteg
o   DAI report beszúrása
o   www oldalak beszúrása
o   Képek beszúrása
o   Vonalak és dobozok beszúrása
o   Szabad szín és font választás
o   Linkek elhelyezése
o   Szabad szöveg elhelyezése
o   Objektum átméretezés
 
 
Egyéb lehetőségek
–    Dynamic AI Jelentők
o   Kalkulációs időpont meghatározása
o   Riasztás esetén e-mail vagy egyéb online lehetőség
–    Dynamic AI exportálás
o   CSV állományba exportálás
o   Excel állományba exportálás
o   Kapcsolt report az Excel-ben
o   E-mail Dynamic AI reportok
–    Dynamic AI felhasználói csomagok
o   Report csomagok
o   Jelentésfalak linkekkel és beszúrt reportokkal
o   Folyamat definiálás
o   Elfogadás definiálás
Server hardware szükséglete
–    Pentium III processor, min 250 MHz
–    12 Mbyte disk terület, 200 Mbyte ajánlott a log file növekménye miatt
–    128 Mbyte RAM plus 5 Mbyte felhasználónként, 256 Mbyte az ajánlott
Software szükséglet
–    Windows XP, 2000 or NT 4.0
–    Microsoft Data Access Components
Böngésző software szükséglet
–    Internet Explorer version 5.5 és magasabb verziók

 

Érdekelhetnek még…